Ny ordförande för Psykiatriska riksföreningen

Ny ordförande för Psykiatriska riksföreningen
Henrika Jormfeldt vill synliggöra psykiatrisjuksköterskornas arbete.

Henrika Jormfeldt, docent vid Högskolan i Halmstad, har valts till ny ordförande för psykiatrisjuksköterskorna.

– Föreningens viktigaste uppgift nu är att fortsätta synliggöra psykiatrisjuksköterskans arbete och dess betydelse för patienternas hälsa, säger Henrika Jormfeldt.

Hon valdes till ordförande vid årsmötet i Göteborg i fredags. Årsmötet hölls i anslutning till föreningens 50-årsjubileum.

Henrika Jormfeldt är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och docent i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad. Hon har tidigare varit vice ordförande i Psykiatriska riksföreningen, PRF, och även ansvarat för föreningens nationella forskarnätverk.

Till ny vice ordförande valdes Britt-Marie Lindgren, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och lektor vid Umeå universitet. Nya ledamöter i styrelsen blev Karl-Henrik Forsman och Hampus Martinsson. Maria Åling omvaldes som ledamot. Sedan tidigare består styrelsen även av Jonna Järvsén, Ewa Langerbeck och Sebastian Gabrielsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida