Ny organisation bryter klinikgränser

20 maj 1997

VÄSTERNORRLAND. Örnsköldsviks sjukhus håller på att omorganiseras. Klinikgränserna bryts sönder och i stället placeras alla vårdplatser under en speciell vårdenhet med de medicinska specialiteterna som sektioner på sidan om. Vem som ska bli chef för den nya vårdenheten är oklart, men ”vi anser att det måste vara någon med kunskap i omvårdnad och inte en läkare”, säger Kerstin Sjöström, ordförande för Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida