Ny organisation i Göteborg

10 mars 1997

GÖTEBORG. Vid årsskiftet upphörde Göteborgs sjukvård som formell organisation för all sjukvård i Göteborg. Visserligen finns Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd kvar som företrädare för Göteborgs stad som sjukvårdshuvudman, men utan driftsansvar. Driftsansvaret för primärvården i Göteborg ligger i stället på en primärvårdsnämnd. Orsaken till förändringen är att Sahlgrenska och Östra sjukhusen gått samman med bohuslänska Mölndals sjukhus i en egen enhet: ”Kommunalförbundet Sahlgrenska universitetssjukhuset.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida