Ny organisation på centrala kansliet

14 april 1997

Vårdförbundet SHSTFs centrala kansli ska organiseras om och flera avdelningar slås samman. Samtidigt får förbundet en chefsförhandlare.

På centrala kansliet fanns fram till den 1 april sedan länge fyra avdelningar, utöver Vårdfacket: förhandlings-, den personalpolitiska, informations- och den administrativa avdelningen. Förbundsstyrelsen beslutade i början av mars att slå samman de tre förstnämnda till en förbundspolitisk avdelning. Syftet är att få en organisation som bättre stämmer med den utveckling som skett de senaste åren och som ska kunna fungera även över sekelskiftet. I en samlad avdelning blir det lättare att arbeta gemensamt med förbundets två grundläggande frågor, förhandlings- och yrkespolitiska frågor, menar förbundsstyrelsen.

I fortsättningen kommer det alltså bara att finnas två avdelningar: den förbundspolitiska och den administrativa. Vårdfacket ligger fortfarande på sidan om och berörs inte av omorganisationen.

Förbundsstyrelsen utsåg också en chef för den nya förbundspolitiska avdelningen, den nuvarande förbunds-sekreteraren Lena Sundström. Samtidigt utsågs också den lokala ombudsmannen i Malmö, Mats Björck, till chefsförhandlare. Han får därmed ansvaret för förhandlingsverksamheten efter Kenth Nauclér (som fått en ny tjänst som förbundsdirektör på Arbetsgivaralliansen). Mats Björck tillträder formellt sin tjänst den 1 juli.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida