Ny organisation påverkar medbestämmandet

9 augusti 1999

DALARNA. Sjukvården i Dalarna har omorganiserats. Varje specialitet har blivit en länsövergripande enhet, till exempel all kirurgiverksamhet i länet. Den tidigare länsövergripande primärvårdsstyrelsen har avskaffats, men för att inte var och en av de 15 kommunerna ska ha en helt egen organisation planeras en samordning till sex eller sju primärvårdsenheter. Förändringen innebär bland annat att det gamla medbestämmandesystemet inte längre fungerar och måste omarbetas så att till exempel Vårdförbundets medlemmar kan påverka verksamheten på sin arbetsplats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida