Ny plattform om kraven på patientnära analyser

Vårdförbundet och ibl, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, har enats om en gemensam plattform för hur patientnära analysarbete bör utföras och organiseras i vården.

11 april 2005

– De patientnära analyserna har kommit för att stanna, vilket är positivt för patienterna. Men det är viktigt att de omfattas av kvalitetssystem som gör dem säkra för patienten, säger
Kristina Malm Jansson, samordnare på Vårdförbundets avdelning för yrke och villkor.

– Med den nya plattformen vill vi markera att oavsett vem som utför analysen
– läkaren, biomedicinska analytikern, vårdbiträdet eller patienten själv – så är det viktigt att hon eller han är väl förtrogen med de faktorer som före, under och efter analysen kan påverka resultatet.

I sommar ska dokumentet med den nya plattformen skickas ut till samtliga biomedicinska analytiker inom de båda organisationerna.

Så lyder definitionen:
Med patientnära analyser avses provtagning och biomedicinska undersökningar som utförs nära patienten och där patientsäkerhet och kvalitetssäkring tillgodoses genom multiprofessionell samverkan.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida