Ny policy ställer krav på tillverkarna

Landstinget i Stockholm har, bland annat efter påstötningar från Vårdförbundet, infört en ny policy som ställer hårdare krav på de företag som tillverkar textilier.

3 februari 2006

Landstinget beslutade om den nya policyn våren 2005.

– Den innebär att vi ska följa ilo:s konventioner vid köp och leverans av textilier, säger Christer Gripstedt som arbetar med upphandling av textilier inom Stockholmslandstinget.

Han säger att det är första gången som det kravet finns skriftligt. Några kontroller av att tillverkare och leverantörer följer kravet har dock ännu inte gjorts.

– Policyn är ny och vi har precis blivit klara med den första upphandlingen sedan den antagits, så det har inte varit möjligt att göra någon kontroll ännu, säger Christer Gripstedt.

Stockholmslandstinget hyr kläder till de anställda från företaget Textilia ab i Rimbo. Eva Boman är inköps- och produktansvarig och säger att företaget följer landstingets policy.

– Mycket av textilierna köper vi från företag i Baltikum och i Bosnien, men även från Pakistan, Thailand och Indien.

Hon säger att det inte alltid är så lätt att påverka leverantörerna.

– Sverige är ett litet land och jämfört med andra så köper vi inte så mycket. Men vi kräver att våra leverantörer skriftligen ska intyga att tillverkningen sker på rätt sätt, bland annat genom certifikat. Vi försöker också personligen kontrollera att det stämmer, säger Eva Boman.

Textilia levererar kläder även till andra, bland annat kommuner, men bara Stockholmslandstinget ställer ilo-krav.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida