Ny professor i omvårdnad

5 november 2001

Antalet professorer i omvårdnad ökar stadigt. Den 28 september installerades docent Kim Lützén som professor i omvårdnads-vetenskap. Professuren är förlagd till institutionen för vårdvetenskap vid Ersta Sköndal högskola, där Kim Lützén är prefekt. Det är en personlig befordran grundad på en sakkunnigbedömning av hennes kompetens som professor. För högskolans del, och särskilt sjuksköterskeutbildningen, innebär utnämningen större möjligheter att knyta fler forskarutbildade till sig och på sikt anordna egen forskarutbildning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida