Ny rapport jämför sjukvårdens kvalitet i landstingen

Halland är bäst på att se till att kvinnorna i länet överlever, i Uppsala och Västerbotten är dödligheten lägst bland männen. Det är några av de resultat som framgår i den öppna jämförelse av landstingens sjukvård som presenterats i dag.

19 juni 2006

Det är första gången en sådan sammanvägning av ett stort antal kvalitetsindikatorer görs. Några av kvalitetsmåtten är också framtagna speciellt för den här rapporten som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen.

Rapporten har två huvuduppgifter, enligt Roger Molin på Sveriges kommuner och landsting, som lett den arbetsgrupp som utarbetat rapporten:

? Patienter/medborgare i de olika landstingen har rätt att få reda på hur vården i deras landsting fungerar i jämförelse med andra landsting.

? De skillnader som finns ska inspirera professionerna i de olika landstingen att vidta åtgärder för att vården ska bli bättre i de fall de ligger dåligt till i jämförelsen.

Omfattande material

Men det är ett digert dokument att ta sig igenom. Rapporten är på 112 sidor. Dessutom finns det tre bilagor. Någon ?populärversion? har man inte planerat.

? Inte just nu, i alla fall. Det kan kanske komma i framtiden, säger Roger Molin.

För meningen är att dessa öppna redovisningar ska göras varje år. I förlängningen finns också tankar på att spalta upp kvalitetsdata ända ner på sjukhus- och kliniknivå.

57 olika kvalitetsmått

I rapporten finns 57 olika kvalitetskriterier redovisade. Främst handlar det om medicinska kriterier ? nästan två av tre är av det slaget. Men det finns också kvalitetsmått när det gäller patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader.

Det finns stora källor att ösa ur när det gäller kvalitetsindikatorer. Men det gäller främst specialiserad somatisk vård.

? Vi skulle önska fler mått när det gäller hur psykiatrin och primärvården fungerar, säger Roger Molin.

Viktiga folkhälsomått

Principen för urvalet av indikatorer är att det ska gälla svårare folkhälsoproblem som berör stora grupper av medborgare. Det handlar bland annat om cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, höft- och knäledsoperationer, diabetes och förlossningsvård.

Men någon samlad bedömning av vilket landsting som fungerar bäst har arbetsgruppen inte gjort.

? Inget landsting är genomgående bäst, inget är heller genomgående sämst, säger Roger Molin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida