Ny rapport om osteoporos

3 november 2003

Det går att förebygga ytterligare frakturer hos bensköra människor. Träning av muskelstyrka och balans, nedtrappning av mediciner som ger yrsel och ostadighet samt läkemedelsbehandling är några av de åtgärder som är effektiva. Men trots det är bensköra en underbehandlad grupp. Diagnosen finns sällan med vid in- eller utskrivning av patienter. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i en ny rapport Osteoporos – prevention, diagnostik och behandling. En systematisk litteraturöversikt.

Hela rapporten kan hämtas gratis på SBU:s hemsida www.sbu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida