Ny rapport om självmord

8 januari 2001

Med kunskap går många självmord att förebygga konstaterar Folkhälsoinstitutet och epidemiskt centrum vid Socialstyrelsen i en rapport.
Rapporten är ett diskussionsunderlag kring hur självmord kan följas och analyseras. Den presenterar både nationella register – dödsorsaksregistret och patientregistret – och hur de kan användas, och svårigheterna med tolkningen av epidemiologiska data.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida