Ny rekommendation säkrar patienters rätt

5 februari 2001

Du ska som patient kunna få vård överallt i Sverige – det är innehållet i en rekommendation från Landstingsförbundets styrelse till landets alla landsting. De regler och möjligheter som finns i dag har varit så svåröverskådliga att de i praktiken begränsat valfriheten, säger styrelsen, och rekommendationen har som syfte att stärka patienternas ställning och deras möjlighet att välja vård där de själva vill ha den. Landstingsförbundets rekommendation ska behandlas i alla landsting under våren. Förhoppningen är att den nya valmöjligheten ska börja gälla i hela landet den 1 juli 2001.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida