Ny smäll mot äldre pensionärer

Ny smäll mot äldre pensionärer
Försämringarna drabbar främst de som är födda 1937 eller tidigare. Foto: Getty images

Tjänstepension. Ett gammalt pensionsavtal gör att nästa ?års pension kan sjunka med flera hundralappar i månaden. Det gäller dem som jobbat i kommuner och landsting.

9 januari 2018

Runt 150 000 pensionärer som jobbat i kommuner och landsting kan beröras av smällen. I den gruppen ingår Vårdförbundets medlemmar som tidigare arbetade i sektorn. I huvudsak gäller det pensionärer som är födda 1937 eller tidigare, men det kan även i mindre omfattning slå mot dem som är födda mellan 1938 och 1953.?

De som drabbas allra hårdast kan ?få en sänkning av sin pension med ?uppemot 800 kronor i månaden.??

Det här gäller dem som har det gamla avtalet för tjänstepension för anställda i kommuner och landsting, PA-KL. Det samordnades 1999 med det då nya allmänna pensionssystemet, för att garantera en total pensionsnivå. Det är samordningsreglerna som orsakar årets sänkningar.

?I det gamla avtalet finns den så kallade bruttopensionen, som består av både tjänstepension och inkomstpension. I det avtalet kan tjänstepensionen sjunka de år när inkomstpensionen stiger. För det mesta stiger den sammanlagda pensionen årligen. Men för många gäller inte det i år på grund av pensionssmällen.?

I dagens system är inkomstpensionen den stora delen i den allmänna pensionen.?

Att just 2018 blir en smäll för PA-KL-?pensionärer beror förenklat på att priserna i samhället stigit mer än inkomsterna. De komplicerade samordningsreglerna, som är knutna till olika index, gör att det får negativ effekt.

?— Det är djupt olyckligt för de av Vårdförbundets medlemmar som drabbas. Men alla drabbas inte, vissa får en högre pension. Syftet med brutto­pensionen var att den skulle vara ett skyddsnät. Men just när prisindex slår inkomstindex blir det inte så, säger Jan Dahlström, Vårdförbundets expert på pensionsfrågor.?

Situationen har utlösts av en rad förändringar i kollektivavtal och i det allmänna pensionssystemet. ?

— En liten tröst är att vi förra året förhandlade fram ett skydd så att vi försäkrat att ingen kan få lägre tjänstepension i PA-KL än 1200 kronor i månaden, säger han.??

För dem med riktigt låg tjänstepension kan det nya skyddet på 1200 kronor ge ett lyft, även nästa år. Det gäller också för dem som haft sjukersättning före 1997.?

Rättelse: Det har i januari 2018 visat sig att det skyddet inte gäller alla. Läs mer här.

De som får sänkt pension kan ha rätt till bostadstillägg eller viss del garantipension. Nästa år sänks också skatten för pensionärer.?

OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, har i dagsläget svårt att överblicka hur många som drabbas och hur stor konsekvensen blir.

Komplicerade regler

  • Fram till 2002 räknades både tjänstepensionen och den allmänna pensionen upp efter prisernas utveckling.
  • 2003 började den allmänna pensionen i stället följa inkomsternas utveckling. Den allmänna pensionen ökade då i högre takt och tjänstepensionen i PA-KL riskerade att urholkas.
  • Därför enades arbetsmarknadens parter om en modell som lösning, ett frilagt belopp som undantas från samordning.
  • 2018 värdesäkras den allmänna pensionen med ett lägre index än tjänstepensionen PA-KL. När det sker undantas inget belopp från samordning och konsekvensen kan bli att den totala pensionen blir lägre.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida