Ledarskap

Ny strategi ska underlätta arbetet på Karolinska

Ny strategi ska underlätta arbetet på Karolinska
Katarina Meijers, verksamhetschef på Tema akut och reparativ medicin och Yvonne Wengström, professor och omvårdnadsledare på Tema cancer, är två av ledarna på Karolinska universitetssjukhuset som har arbetat med den nya strategin. Foto: Privat

En ny omvårdnadsstrategi för alla sjuksköterskor och undersköterskor har införts på Karolinska universitetssjukhuset. ”Det blir ett viktigt stöd för alla i organisationen”, säger Katarina Meijers, verksamhetschef.

En längre process och samarbete mellan olika nätverk på Karolinska universitetssjukhuset har gett resultat – en ny omvårdnadsstrategi införs på sjukhusets samtliga avdelningar. Både kliniker och forskare är överens om innehållet.

– Vi var mogna att föra ihop nätverken nu, för att få mer kraft och en snabbare utveckling, säger Yvonne Wengström, professor och omvårdnadsansvarig på Tema cancer.

Kollegan Katarina Meijers, verksamhetschef på Tema akut och reparativ medicin, fyller i:

– Det här sätter våra frågor på agendan. Jag är rätt stolt över att vi fick till det.

Högst kompetens närmast patienten

Fyra punkter  har mejslats fram, som är strategins kärna. Dessa handlar om ledarskap, professionens utveckling, innovationer och mätbara resultat (se fakta).

Ny omvårdnadsstrategi

Det här är Karolinska universitetssjukhusets nya omvårdnadsstrategi, som gäller sjukhusets alla sjuksköterskor och undersköterskor, och som nu ska införas på samtliga avdelningar. Strategin återges här i sin helhet:

1.Vi utvecklar ledarskapet inom omvårdnad

 • Alla tar mandatet och agerar inom sin roll
 • Hög omvårdnadskompetens närmast patienten

2. Vi driver professionens utveckling för att skapa framtidens vård

 • En tydlig professionsutveckling
 • Bidrar till utvecklingen av nya kompetenser
 • Ett hållbart arbetsliv

3. Vi driver innovationer och implementerar förbättringar

 • ”Vågar testa”
 • Driver utveckling av ny teknik/teknologi och integrerar i det dagliga arbetet

4. Vi utför excellent omvårdnad utifrån mätbara resultat

 • Personcentrerad evidensbaserad vård med hög kvalitet och nöjda patienter - Framtidens vård på Karolinska är patientdriven
 • För patienten är Karolinska det självklara valet
 • Det finns patientfokuserade omvårdnadsvariabler i alla kvalitetsregister
 • Daglig utvärdering av kvalitet i vården

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset

Vad kan då detta innebära rent konkret i verksamheten?

– Ett exempel är att vi gärna vill att den högsta kompetensen ska finnas närmast patienterna. Det är viktigt att den förflyttningen sker i tanken och kulturen hos alla sjuksköterskor, säger Yvonne Wengström.

De som disputerar brukar lämna kliniken, men det ska det nu bli ändring på.

– Vi vill att de stannar kvar och samtidigt fortsätter med sin forskning. Då behåller vi en hög kompetens nära patienten, säger Katarina Meijers.

En annan punkt i strategin handlar om ”innovation och utveckling”.

– Ibland medför vår forskningskompetens att vi har lite svårt att våga testa saker. Vi vill gärna kontrollera och veta innan. Visst är detta viktigt, men vi ser också ett behov av att våga testa och arbeta med förbättringar i en större omfattning än vad vi gör idag, förklarar Katarina Meijers.

Punkten om ”mätbara resultat” – vad betyder det?

– Vi har idag automatiserade data avseende kvalitet. Vi tror att det är viktigt att vi tar med detta in i vårt dagliga arbete. Exakt hur detta ska utformas är upp till varje verksamhet att ta fram, men till exempel kan detta ske i samband med uppstartsmöten, vid överrapportering i teamen, eller inne hos patienten vid så kallad ”bedside överrapportering”, säger Katarina Meijers.

Tydlig struktur för roller och karriärvägar

Tanken är att den nya strategin ska leda till mer likriktning på ett positivt sätt, förklarar Katarina Meijers. Det ska finnas en tydlig struktur för vilka roller som finns för sjuksköterskor och undersköterskor, samt vilka karriärvägar som står till buds.

– Som chef blir det också något tydligt att hålla sig till. Att det kommer se likadant ut i hela organisationen ger en otrolig styrka.

Nu har arbetat påbörjats med att förankra den gemensamma strategin i olika arbetsgrupper. Mötesformen har varit olika, ibland på ett APT, ett personalmöte eller ett specifikt möte för detta ämne. All omvårdnadspersonal på Karolinska har även bjudits in till ett öppet forum.

– I samband med det blir det också tydligt vilka olika initiativ som redan finns på de olika enheterna. Vi kommer att få bra draghjälp av varandra, säger Yvonne Wengström.

Vad tror ni att arbetet med den nya strategin leder till?

– Att många sjuksköterskor kommer att vilja komma hit och jobba hos oss och stanna kvar när det finns en tydlig plan för utveckling, säger Yvonne Wengström.

– Vi vill så klart att det kan bidra till att ge bättre vård till patienterna också, säger Katarina Meijers.

Finns det förutsättningar att jobba med strategin – det är ju rätt slimmat idag på många avdelningar?

– När man är stressad kan ju sådant här arbete sticka i ögonen. Men vi har försökt skapa en vy, en plattform, som man kan backa till. Något som kan vara ett riktigt viktigt stöd för både chefer och medarbetare i en organisation, säger Katarina Meijers.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida