Forskning

Ny studie: Ökad diabetesrisk hos kvällspigga sjuksköterskor

Ny studie: Ökad diabetesrisk hos kvällspigga sjuksköterskor
Foto: Getty Images

Medelålders sjuksköterskor har i en stor amerikansk studie fått definiera om de är kvälls- eller morgonmänniskor. De som gärna var uppe sent hade ohälsosammare vanor, och högre risk att drabbas av diabetes typ 2.

Personer som har en dygnsrytm där de naturligt helst går och lägger sig sent på kvällen och vaknar sent har en ökad risk på 19 procent att utveckla diabetes typ 2. Det visar en ny studie, efter att resultatet justerats för livsstilsfaktorer.

I USA följs sjuksköterskors hälsa i den stora studien Nurses’ Health Study. Det är en av världens största studier av kvinnors hälsa och riskfaktorer för kroniska sjukdomar.

En nu publicerad delstudie har riktat in sig på vilken så kallad kronotyp sjuksköterskorna bedömde sig vara, och studerat deras levnadsvanor och hälsa, med fokus på risken för diabetes typ 2.

Kronotyp – kvällspigg eller morgonpigg

Kronotyp är den dygnsrytm som är naturlig för en person, när det gäller att vara vaken och sova, och när man känner sig piggast.

Forskarna följde nästan 63 700 medelålders sjuksköterskor under åren 2009 till 2017. Bland dem var det 11 procent som uppgav att de var definitiva kvällstyper och 35 procent som var definitiva morgontyper. Resterande hade inte en dygnsrytm som var utpräglad åt något håll.

Deltagarna som bedömde sig som kvällsmänniskor rapporterade 54 procent mer ohälsosamma vanor, jämfört med de som beskrivit sig som morgonmänniskor. De hade kryssat i att de var ”definitiv kvällsmänniska” respektive ”definitiv morgonmänniska”.

De livsstilsfaktorer som mättes var kostens kvalitet, fysisk aktivitet, alkoholdrickande, bmi, rökning och sömn.

Rökte mer och sov sämre

De ohälsosamma vanor som utmärkte sig mest hos kvällsmänniskorna var rökning, för lite fysisk aktivitet och dålig sömn.

De kvällspigga hade 72 procents högre risk att drabbas av diabetes typ 2, före livsstilsfaktorer räknats in i bedömningen. Då var resultatet justerat för sociodemografiska faktorer, skiftarbete och familjehistoria av diabetes.

Efter justeringar för livsstilsfaktorer sjönk den ökade risken till 19 procent. Detta visar att livsstilsfaktorerna har stor betydelse för risken för diabetes typ 2.

Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet, enligt forskarna, är deltagarnas  yrke, utbildning, socioekonomiska status, psykologiska faktorer och förändringar av livsstilen.

Kronotyp är delvis genetiskt bestämt. Uppskattningsvis åtta procent har en kvällskronotyp, vilket i tidigare forskning kopplats till dålig metabol reglering, störd glykemisk kontroll och högre förekomst av typ 2-diabetes.

Risk hos de som arbetade dag

I den aktuella studien hittade forskarna bara den förhöjda diabetesrisken hos kvällsmänniskor som arbetade dagtid och inte hos de som arbetade nattskift. Forskarna menar att det kan vara obalansen mellan personers dygnsrytm och arbetstid, snarare än själva kronotypen, som kan ligga bakom resultaten.

Forskarna ser några begränsningar i studien, den ena är att dygnsrytmstypen bara mättes i en fråga, att en stor del av datan är självrapporterad och att undersökningsgruppen är förhållandevis homogen. De vill se framtida studier med andra urval i den studerade gruppen.

Studien är publicerad i tidskriften Annals of Internal Medicine.

Mer om diabetesstudien

I studien följdes 63 676 sjuksköterskor i åldern 45 till 62 år, som inte tidigare hade en sjukdomshistoria med cancer, hjärt- och kärlsjukdom eller diabetes. De följdes mellan 2009 och 2017. Det är en delstudie i den stora amerikanska studien Nurses´Health Study II som följer sjuksköterskor, livsstil, hälsa och risk för sjukdom.

Läs studien: Chronotype, Unhealthy lifestyle, and Diabetes Risk in Middle-Aged U.S Women.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida