Ny teknik rubbar hierarkier?

Digital röntgenutrustning har ändrat röntgensjuksköterskans roll. Numera gör hon den preliminära bedömningen av bilderna och bestämmer om patienten kan gå hem.

Röntgensjuksköterskor som tar hand om patienten, fixar med det tekniska och hänger upp de färdiga bilderna och radiologer som bedömer bilderna. Så har det sett ut på röntgenavdelningar i många årtionden, men inte längre. ?

Vad som händer när den gamla röntgenutrustningen ersätts av digitala system har röntgensjuksköterskan Kent Fridell studerat. Han fick uppdraget att följa utvecklingen på några röntgenavdelningar i Skåne för tio år sedan. Systemen, som gjorde det möjligt att skicka bilder och titta på dem tillsammans, skulle utvärderas och de som berördes av förändringen, röntgensjuksköterskor, radiologer och ortopedkirurger, intervjuas. Det blev en longitudinell studie och Kent Fridells avhandlingsarbete. Den handlar om yrkesroller, hur arbetet har förändrats och hur tekniken påverkar arbetet. ??

Förändringarna blev stora. Röntgenavdelningen har blivit en tyst arbetsplats. Förut gick röntgensjuksköterskorna till framkallningsapparaten och hämtade röntgenbilderna när de var tagna, det var den givna mötesplatsen där man hängde en stund och hann byta några ord med kollegerna i väntan på bilderna. Sedan den digitala tekniken ersatte de gamla röntgen- och framkallningsapparaterna är det slut med det. Många beskrev i intervjuerna att de saknade denna naturliga mötesplats. Arbetet hade blivit mer ensamt.??

Men yrket har utvecklats desto mer. Tidigare var det radiologen som bestämde när patienten var klar och kunde lämna avdelningen. Nu är det röntgensjuksköterskans uppgift att göra den preliminära bedömningen. Är bilderna tillräckligt bra skickar hon hem patienten. Gamla hierarkier har därmed rubbats.?

Studien är longitudinell eftersom det tar tid innan förändringar blir synliga. Den tiden har också gett röntgensjuksköterskor, radiologer och ortopedkirurger utrymme att improvisera sig fram till ett arbetssätt som passar den nya tekniken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida