Ny terapi lär unga hantera smärta

27 februari 2009

Barn och ungdomar med långvarig smärta blir hjälpta av ACT, Acceptance and commitment therapy, visar en avhandling från Karolinska institutet i Stockholm.

ACT är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi, KBT, och går ut på att tillsammans med behandlaren definiera långsiktiga mål och vad konsekvenserna blir om man låter smärtan styra och begränsa det dagliga livet.

Avhandlingen heter: Exposure and acceptance in patients with chronic debilitating pain – a behavior therapy model to improve functioning and quality of life.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida