Ny tidning till vårdens chefer

10 januari 2005

– Vi vill att den här tidningen ska vara ett stöd för ledare i vårdaren.

Det säger Robert Gelmanovski, chefredaktör för Vårdförbundets nya ledarskapstidning, Liv. Chefer i vården leder komplexa organisationer som dessutom utsätts för ständiga besparingar. De kan behöva stöd i form av en tidning som underhåller, ger råd och är en plats för meningsutbyte. Därför, och för att Vårdförbundet vill visa att de är en viktig medlemsgrupp, ska chefer och ledare få Liv fem gånger om året.

Kan inte andra medlemsgrupper också behöva sådant stöd?

– Det får de i Vårdfacket. Men när det gäller chefer tror vi att vi fyller ett behov, för även om det finns flera ledarskapstidningar så finns det ingen som vänder sig just till ledare i vården.

Att det är Vårdförbundet som ger ut tidningen är inte särskilt tydligt?

– Vi hoppas att det ska vara tydligt, men det är inte Vårdförbundets politik vi skriver om i första hand. Syftet är att vara en källa för både professionell och personlig utveckling i rollen som chef och ledare. Vi hoppas kunna attrahera även andra än förbundets medlemsgrupper som är ledare i vården, säger Robert Gelmanovski.

Tomas Di Leva intervjuas – vad kan han lära vårdens chefer?

– Ledarskap kan definieras på olika sätt. Han är intresserad av det på ett metaplan, av hur man ska vara och verka för att göra jorden till en bättre plats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida