Ny universitetsutbildning för förtroendevalda

En specialinriktad universitetsutbildning har startats för förtroendevalda i det norska sjuksköterskeförbundet (NSF)

6 februari 2004

? Vi vill på något sätt premiera dem som varit förtroendevalda länge, det ska vara attraktivt att vara förtroendevald. Självklart är utbildningen också ett sätt att förbättra vår organisation. Det säger Grete Johansen på NSF som är huvudansvarig för projektet.

Utbildningen, som startade i januari, är ett samarbete mellan NSF och universitetet i Bergen, och motsvarar 20 poäng i Sverige. Undervisningen är inriktad på frågor som är intressanta för NSFs förtroendevalda. Under första delkursen behandlas till exempel förändringar i det norska hälsoväsendet. Deltagarna träffas ett par gånger varje termin, i övrigt är undervisningen nätbaserad.

Långvarigt fackligt arbete fordras

? Det är ganska tufft för våra deltagare eftersom de jobbar heltid parallellt med studierna. Men hittills har responsen varit väldigt positiv och vi planerar att fortsätta nästa år, säger Grete Johansen.

Det finns bara 25 studieplatser och kriterierna för att delta är stränga. Fem till tjugo års erfarenhet av fackligt arbete är ett grundkrav. För dem som vill är utbildningen en bra grund om man vill bygga vidare och läsa en masterutbildning i framtiden.

Inte aktuellt i Sverige

Annette Richardsson, förbundsombudsman på Vårdförbundet, tror inte att någon liknande utbildning skulle vara aktuell i Sverige.

? Jag tycker inte att fackliga organisationer ska gå in och styra högskoleutbildningar. Dessutom finns det redan kurser på TCOs högskola som förbundets förtroendevalda har möjlighet att gå, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida