Ny utbildning i vårdhygien

I januari i år startade landets första magisterprogram i smittskydd och vårdhygien. Den som inte vill gå hela programmet kan i mån av plats läsa enstaka kurser.

Utbildningen anordnas av Smittskyddsinstitutet i samarbete med Karolinska institutet i Stockholm. Bakgrunden är den befarade bristen på smittskyddsläkare, läkare med vårdhygienisk kompetens och hygiensjuksköterskor. Inom den närmaste tioårsperioden går en stor del av dem som i dag har dessa befattningar i pension.

? Dessutom vet vi att det finns ett kunskapsglapp inom det här området. Många av dem som har den här typen av tjänster har fått lära sig området på egen hand och av egen erfarenhet då det tidigare inte har funnits någon sammanhållen utbildning i smittskydd och vårdhygien, säger studierektor Maria Brytting vid Smittskyddsinstitutet.

Magisterprogrammet, som är det första i sitt slag i Skandinavien, är på 40 poäng, varav 20 sker i form av ett fördjupningsarbete.

Inget huvudämne
Blivande smittskyddsläkare/sjuksköterskor och vårdhygieniker/sjuksköterskor prioriteras vid antagningen. I mån av plats antas även smittskyddsintresserade mikrobiologer, infektionsläkare eller andra läkare med lämplig specialitet, biomedicinska analytiker med flera.

Till skillnad från de flesta andra magisterprogram finns inget huvudämne.

I stället har den nya högskoleförordningens möjligheter utnyttjats att ge en utbildning med ämnesbredd. Det innebär att något specifikt huvudämne inte behövs i den sökandes tidigare utbildningar.

Åtminstone fram till oktober 2003 är det rullande intagning, vilket innebär att det i princip går att hoppa på utbildningen när som helst. Ansökan om att bli antagen ska vara inlämnad senast fyra månader före kursstart.

Smittskyddsinstitutet har förbundit sig att arrangera varje delkurs minst två gånger fram till och med december 2005.

? Fortsätter behovet av utbildningen att vara lika stort som hittills kommer vi förmodligen att förlänga den rullande intagningen i ytterligare två år och därmed ge ännu en omgång delkurser, säger Maria Brytting.

Hittills har 22 studenter antagits till magisterprogrammet.

? Tanken från början var att studenterna skulle läsa på halvfart i två år. Men många är så överbelastade med arbete på sina ordinarie jobb att de måste sprida ut studierna över fyra år.

Programmet och delkurserna ges i form av uppdragsutbildning, vilket innebär att arbetsgivaren betalar.

20?25 deltagare
Till varje delkurs antas 20?25 deltagare. Antagning till enstaka delkurser sker endast i mån av plats, då de som går programmet som helhet är garanterade förtur under de två första åren. Å andra sidan blir det nästan alltid en del platser över eftersom de som går hela programmet läser på halv- eller kvartsfart.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida