Ny utbildning stöttar anhöriga till äldre med självmordstankar

En fjärdedel av alla dödsfall till följd av självmord sker bland människor som är över 65 år och självmordsförsök är en starkare riskfaktor för att personen ska avlida än bland yngre. Därför har ett studiematerial kallat »När himlen är nära« tagits fram för att stötta både vårdpersonal och anhörigvårdare.?

– Det finns väldigt lite gjort för alla obetalda anhörigvårdare, kanske för att det låter svårare att stödja dem än vad det faktiskt är, säger professorn och psykiatern Jan Beskow som är projektledare.?

»När himlen är nära« består bland annat av ett studiehäfte, ett stöd för samtalsledaren och två utbildningsfilmer. Häftet beskriver hur man startar en samtalsgrupp och vilka samtalstekniker man kan använda vid ångest och depression i samband med självmordstankar och döende. ?

Det ordnas även utbildningsdagar för anhörigvårdare och vårdpersonal. m?åsa erlandson?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida