Ny utredning om arbetstiden

9 april 2001

Den enskildes inflytande över den egna arbetstiden betonas i direktiven till den nya arbetstidsutredning som regeringen beslutat om. Utredningen ska pröva olika typer av arbetstidsförkortningar. Dessutom ska utredningen se över regleringen av övertidsarbete och föreslå förändringar i semesterlagen. Den ska även titta på EUs arbetstidsdirektiv. Utredningen, med representanter för de politiska riskdagspartierna och för arbetsmarknadens parter, leds av LOs förre avtalssekreterare Hans Karlsson. Enligt tidsplanen ska ett lagförslag om hur man ska få ta ut den femte semesterveckan samt sparad semester presenteras den 1 september i år. Den 1 juni 2002 ska uppdraget om semesterlagen samt förslagen om förkortning av arbetstiden vara klara.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida