Ny utredning ska hindra genetisk diskriminering

9 april 2001

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska ta fram förslag på hur garantier ska kunna ges för att ingen diskrimineras på grund av sina arvsanlag.

Kommittén ska reda ut vem som ska ha rätt att ta del av resultat från genetiska undersökningar, belysa de etiska frågeställningar som kan vara aktuella, fundera på om det behövs etiska riktlinjer för användning av stamceller och i så fall lämna förslag på sådana, se över de riktlinjer som gäller för preimplantatorisk diagnostik, lämna förslag på hur de genetiska tester som riktar sig till enskilda ska få marknadsföras, samt överväga om det behövs ett förtydligande av det förbud som finns mot att klona människor.

Frågorna har utretts sedan början av 1980-talet men varje utredning har rest nya frågor. Redan 1984 kom genteknikkommitténs betänkande, Genetisk integritet (SOU 1984:88), så propositionen Användning av genteknik på människa mm (1990/90:52), departementspromemoriorna (Ds 1996:13) och (Ds 1998/99:136).

Den nu tillsatta kommittén ska vara färdig i februari 2003. Arbetet leds av justitierådet Johan Munck.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida