Ny vårdorganisation kan sänka kostnaderna

16 juni 1997

Personalsammansättning, kompetenskrav och arbetsmodeller på vårdavdelningar har i stor utsträckning formats av traditioner och påverkats av tillgång på personal, fackliga krav och olika modesvängningar. Det slås fast i den av Socialstyrelsen utgivna rapporten ”The Dream Team”. Det är den andra rapporten från en expertgrupp i omvårdnad som fått Socialstyrelsens uppdrag att belysa omvårdnadens innehåll och kvalitet.
Enligt rapporten pekar samlad forskning på att det går att sänka personalkostnader och höja vårdkvaliteten med riktade åtgärder. Några exempel på det är att anställa avdelningsföreståndare med hög kompetens och goda ledaregenskaper, att analysera varje vårdavdelnings personalbehov, att bemanna akutavdelningar med 70–80 procent sjuksköterskor och att låta personalen själv välja arbetsmodell: gruppvård, parvård eller egensjuksköterska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida