Ny vd för Viam

5 november 2001

Biomedicinsk analytiker, två gånger ordförande i en länsavdelning, sedan 1995 handläggare på kansliet i Stockholm och Vårdförbundets kontaktperson med Viam. Det är Ingela Bengtsson. Nu blir hon bolagets verkställande direktör.

På Vårdförbundets kongress i maj är det meningen att Viam ska omvandlas från bolag till förening. Men Viam ska finnas kvar!

– De medlemmar som startar eget är en strategiskt viktig grupp, personer som går före när det gäller att lösa problem och att tillföra ett mervärde för patienterna, säger Ingela Bengtsson.

Arbetsuppgifterna den närmaste tiden är främst att bygga ut Viams hemsida med bland annat en FAQ-sida (»vanliga frågor och svar«), en anslagstavla för medlemmarna i Viam och medlemsservice i form av mallar och förlagor för alla de blanketter och andra papper som man som företagare måste hålla ordning på. Viam ska också försöka få till stånd en vidareutbildning för dem som gått starta eget-kurser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida