Ny vidareutbildning i cytologi

14 april 1997

I höst erbjuder nybildade Malmö högskola en 20 poängskurs i klinisk cytologi, främst vaginalcytologi. Initiativet till kursen, liksom lärarkompetens och utrustning, kommer från vårdhögskolan, men pengarna från staten. 

– Nu gäller det för alla dem som talat sig varma i somras att se till så kursen blir fulltecknad. Fylls inte de åtta platserna så är möjligheterna att ordna cytologiutbildning i södra Sverige körda för tid och evighet, säger vårdhögskolans studierektor Fred Kahn.

För två år sedan lade Malmö vårdhögskola ner utbildningen i klinisk cytologi. Sedan dess utbildas inga cytologassistenter i Sverige. Om inget görs är de gynekologiska hälsoproverna i fara konstaterade yrkesföreträdarna i Vårdfacket i somras. Deras oro fick stor uppmärksamhet och delades av politiker på både riks- och landstingsnivå. Men nu gör alltså Malmö ett sista försök.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida