Ny webbplats för forskning om strålbehandling

Ny webbplats för forskning om strålbehandling
En första enkät om positionering fick god svarsfrekvens när sjuksköterskor koordinerade den på sju olika sjukhus samma dag. Arkivbild: Colourbox

Sveriges sju universitetssjukhus samarbetar kring innovationer och studier.

29 september 2014

Den nya webben och mötesplatsen kallas för nationella testbädden för innovativ strålterapi. Trots namnet har det inget med sängar att göra. En testbädd är en miljö i vård och omsorg där företag kan testa idéer i praktisk verklighet i samverkan med hälso- och sjukvården.

I den nationella testbädden för innovativ strålterapi kan produkter, tjänster och organisatoriska förändringar prövas och utvecklas. Dessutom ska också större studier på alla universitetssjukhusen kunna samordnas.

En orsak till att samarbetet påbörjades för två år sedan var att öka tyngden på olika test. Det var svårt för svenska sjukhus att var och ett stå sig i den internationella konkurrensen.

Nu bjuds även länssjukhusen in för att kunna delta.

En enkätstudie inom omvårdnad visade nyligen att testbädden bidrog till hög svarsfrekvens från patienterna. Ämnet var positionering och immobilisering. Sjuksköterskor koordinerade enkäten under en och samma dag på de sju universitetssjukhusen. Av 937 utlämnade enkäter blev svarsfrekvensen 87,5 procent.

Det är ett riktigt bra resultat, enligt Kristina Finnilä, delprojektledare och vårdutvecklingsledare på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida