Ny webbplats för ökad patientsäkerhet

Den som vill veta mer om patientsäkerhet och få råd om hur den ska kunna förbättras, kommer att få hjälp genom den nya webbplats som Socialstyrelsen nu inrättat.

16 september 2005

Syftet med den nya webbplatsen, som startat nu i dagarna, är att sprida kunskap och erfarenheter till anställda inom hälso- och sjukvården.

Webbplatsen är tänkt att ha ett digert innehåll. Där kommer Socialstyrelsen att samla kunskap om patientsäkerhet samt ge vägledning och råd om hur vården ska kunna göras säkrare för både personal och patienter inom den slutna vården, primärvården, skolhälsovården och kommunernas äldrevård. Dessutom arbetar man för att förbättra återföringen av erfarenheter, bland annat genom fallstudier.

 – Det är först och främst huvudmännen som måste skapa en patientsäkerhetskultur. Genom webbplatsen vill vi bidra till att utveckla arbetet och underlätta för aktörerna att förbättra säkerheten, säger Johan Carlsson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida