Nya a-kasseregler: risk att hamna utanför

Inträde till a-kassan måste ske skriftligt, annars riskerar man att förlora mycket pengar.

5 november 2001

Eftersom a-kassan numera betraktas som en myndighet och inte bara som en del av fackförbunden räcker det inte med att söka medlemskap i Vårdförbundet för att också komma med i a-kassan. Man måste skriftligen på en särskild blankett anmäla sig till a-kassan.

Blanketten skickas in till Vårdförbundets lokala avdelning.

Okunskap om nya regler
– Tidigare blev man automatiskt med i a-kassan som medlem i Vårdförbundet, men så är det inte längre. De nya reglerna har gällt i tre år men har inte trängt igenom till alla, säger Annbritt Hevmyr på SeA i Malmö.

Något glapp mellan medlemskapen får inte finnas om tiden från den andra kassan ska kunna tillgodogöras. För att visa det måste man lämna in ett övergångsbevis.

Om anmälan till a-kassan inte skickas in kan man förlora pengar. Retroaktivt medlemskap i a-kassan finns inte.

Från juni i år har reglerna vid bristande betalning av medlemsavgiften skärpts. Den som har tre obetalda medlemsavgifter till Vårdförbundet anses ha utträtt ur a-kassan på grund av bristande betalning. Beslutet kan omprövas om det finns speciella skäl.

– Det kan bli dyrt för den som missar medlemsavgiften. Man blir återbetalningsskyldig för ersättning man kan ha fått tre månader efter avregistreringen. Och det tar tolv månader innan medlemsvillkoret åter är uppfyllt och man får rätt till inkomstrelaterad ersättning igen.

Du som vill veta mer kan läsa på:
www.regeringen.se
Lagar/Lagar och Förordningar/Författningar i fulltext/1997:239

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida