Nya arbetstidslagen kan bli en parentes

Den nya och omdiskuterade arbetstidslagen som träder i kraft 1 januari nästa år blir troligen inte långvarig. I morgon, tisdag, samlas EU:s arbetsmarknadsministrar i Bryssel för att på ett extrainsatt ministerrådsmöte diskutera arbetstidsdirektivet. Målet är att i princip återgå till de regler som gäller i dag.

6 november 2006

De flesta länderna inom EU vill att man åter ska kunna använda sig av jourtid och kompensationsledighet på ett sätt som fungerar i praktiken. Den lag som nu träder i kraft vid nyår innebär stora problem för bland annat sjukvården att få ihop vettiga scheman.

Från den 1 januari får veckoarbetstiden inte överstiga i genomsnitt 48 timmar under högst fyra månader, inklusive övertid och jourtid. EG domstolen har i en dom slagit fast att all jourtid ska räknas som arbetstid, även den tid när man ligger och sover på natten och alltså inte arbetar. Det gör att den som arbetar jour mycket snabbt hinner komma upp i 48 timmar.

I en annan dom har domstolen slagit fast att personalen varje dygn ska ha elva timmars oavbruten dygnsvila. Den kan brytas men ska då kompenseras direkt efteråt, vilket omöjliggör många av de scheman som bland annat sjuksköterskor arbetar efter i dag.

Kompromissförslag

Finland har lagt fram ett kompromissförslag som innebär att arbetstidslagen skrivs om så att den i stort sett återgår till att fungera som i dag. Problemet är att England och några andra länder samtidigt har krävt att de inte ska behöva tillämpa huvudregeln om 48 timmars arbetstid. Här har de olika länderna mycket olika uppfattningar och även om de i princip är överens om de andra delarna måste den här frågan redas ut först innan direktivet kan ändras.

Arbetstidsdirektivet har sedan 1984 diskuterats vid fyra tidigare ministerrådsmöten utan att ledamöterna har lyckats komma överens. Även om ministrarna skulle göra det i morgon så ska frågan tillbaka till Europaparlamentet som har max fyra månader på sig att genomföra en så kallad andra läsning. Därefter kommer den troligen att bollas tillbaka till ministerrådet igen, för ytterligare en period på fyra månader. Har inte rådet och parlamentet då kommit överens vidtas en förlikningsförhandling som gör att det drar ut ännu längre på tiden.

– Att vi blir färdiga före årsskiftet är osannolikt. Men på sikt hoppas vi att kunna ändra tillbaka till den lagstiftning som råder i dag, säger Gustaf Lindgren, departementssekreterare på sekretariatet för EU och internationell samordning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida