Nya dekanus i Lund

5 mars 2001

Omvårdnadsprofessor Ingalill Rahm Hallberg vid Centrum för vårdvetenskap i Lund har nyligen valts till prodekanus vid Lunds universitets medicinska fakultet. Jan Nilsson, professor i klinisk experimentell hjärt-kärlforskning, efterträder Per Belfrage som dekanus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida