Nya dyra läkemedel kan vara kostnadseffektiva

12 januari 1998

Nya läkemedel, som är dyrare än äldre, traditionella, kan mycket väl vara kostnadseffektiva om de används vid rätt indikation. Behandlingsvinster kan då uppstå i form av kortare sjukskrivning, bättre livskvalitet eller mindre behov av annan behandling. Men läkemedlen är bara dyrare när indikationen är felaktig. Den slutsatsen drogs vid ett symposium på Läkarstämman.

Kostnaderna för läkemedel i den svenska sjukvården har under en längre följd av år ökat med 10-15 procent årligen. Den totala kostnaden per år är nu cirka 20 miljarder kronor, vilket motsvarar 15 procent av de totala sjukvårdskostnaderna. Det är de nya, dyrare läkemedlen som står för kostnadsökningen. Några exempel är Losec för behandling av magsår, ACE-hämmare mot högt blodtryck och medel för att behandla illamående i samband med cytostatikabehandling. Flera av de nya läkemedlen används dock för omfattande, bland annat beroende på intensiv marknadsföring från läkemedelsföretagen och på tryck från patienter och anhöriga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida