Nya föreskrifter klara för bestämmande av död

Socialstyrelsen vill förtydliga kraven på vad som ska gälla när en människans död ska bestämmas. Den första juli ersätts därför föreskriften från 1987 med två separata föreskrifter.

Den gamla föreskriften, SOSFS 1987:32, om kriterier för bestämmande av människans död ersätts snart av två separata föreskrifter. Den ena reglerar vilka kriterier som ska gälla för att människans död ska kunna bestämmas, hur det ska göras och av vem. Den andra vad som gäller när det är aktuellt med fortsatta medicinska insatser efter en människas död, samt om donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska.

? Avsikten med de nya föreskrifterna är att de ska vara tydligare och lättare att förstå än den tidigare, säger Pernilla Ek på Socialstyrelsen.

Läkaren ska fastställa

I SOSFS 2005:10, om kriterier för bestämmande av människans död, sägs att döden ska fastställas med hjälp av direkta eller indirekta kriterier. I författningen slås fast att det är läkaren som fastställer dödsfallet. När det görs med indirekta kriterier kan läkaren göra det utan att ha gjort den kliniska undersökningen av den döde. Det gäller vid förväntade dödsfall eller när den döde uppvisar uppenbara dödstecken. Förutsättningarna är dock att en sjuksköterska gör den kliniska undersökningen och att läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter.

Direkta kriterier används när patienten vårdas i respirator och total hjärninfarkt misstänks. Då ska dödsfallet fastställas genom minst två kliniska neurologiska undersökningar med minst två timmars mellanrum. I vissa fall kompletterade med röntgenundersökning av hjärnans blodcirkulation (angiografi).

? Kriterierna fanns även i den gamla författningen, men det har ibland felaktigt uppfattats som om det räcker med en kliniskt neurologisk undersökning förutsatt att den har kompletterats med EEG eller angiografi. Vi vill med den nya föreskriften förtydliga vilka krav som gäller, säger Pernilla Ek.

Ny föreskrift om organ- och vävnadsdonation 

För att inte fastställande av döden ska kopplas samman med frågor om organ- och vävnadsdonation ges en helt nya föreskrift ut. SOSFS 2005:11 handlar om fortsatta medicinska insatser efter en människas död samt om donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska. Den ska tillämpas om det är aktuellt med transplantation eller när livet kan räddas på ett väntat barn.

I denna föreskrift sägs bland annat att det ska finnas en donationsansvarig läkare och en kontaktansvarig sjuksköterska vid enheter där transplantationer får göras.

Föreskrifterna finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida