Nya försäkringar för studentmedlemmar i Vårdförbundet

Försäkra dig själv — ingen annan gör det! Ungefär det är budskapet från Vårdförbundet och försäkringsbolaget SalusAnsvar till landets sjuksköterskestudenter. Som studentmedlem i Vårdförbundet kan man teckna förbundets särskilda studentförsäkring.

8 mars 1999

Från årsskiftet har Vårdförbundet ett avtal med försäkringsbolaget SalusAnsvar om särskilda gruppförsäkringar för studentmedlemmar i förbundet: liv, olycksfall och hem. Som student får man liv- och olycksfallsförsäkring till halva priset jämfört med förvärvsarbetande medlemmar som har motsvarande SalusAnsvarsförsäkring.

– Många tror att de är försäkrade genom skolan men så är det inte, varnar Kristina Larsson, kontaktperson för studerandemedlemmar på försäkringsbolaget.

Gruppolycksfallsförsäkringen ger (inom vissa ramar) ersättning för kostnader om man skadar sig, och som man inte får ersättning för från annat håll. Vid invaliditet utgår invaliditetsersättning och vid dödsfall dödsfallskapital.

Det finns också möjlighet att teckna en särskild livförsäkring. Hemförsäkringen skyddar en ekonomiskt vid bland annat inbrott och brand.

Premierna för olycksfallsförsäkringen är 9 kronor i månaden, för livförsäkringen 21 kronor i månaden.

Årspremien för hemförsäkringen varierar beroende på var man bor i landet. Om försäkringsbeloppet är upp till 200000 kronor är premien mellan 200 och 600 kronor, upp till 900000 kronor från 490 till 995 kronor.

En förutsättning för att få ta försäkringen är att man är studentmedlem i Vårdförbundet. Man kan också medförsäkra sin sambo, make/maka eller registrerade partner.

Upplysningar om försäkringen ges på telefon 0200-875050. Kristina Larsson nås på 08-55545162.

På Vårdförbundet är det Petra Karlsson som har hand om kontakterna med studenterna, hennes direkttelefonnummer är 08-147746.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida