Nya förslag hotar 80 mottagningar

Ica skulle storsatsa på sjuksköterskeledda mottagningar landet runt. Nu avvaktar livsmedelsjätten i väntan på besked.

5 november 2019

Nätläkarna är poppis. Smidighet och nya möjligheter att lätt få tid hos doktorn lockar många, speciellt barnfamiljer och stockholmare.

Företagen är baserade i Sörmland, som inte har någon patientavgift för läkarbesök i primärvård. Alltså blir nätläkarbesöken gratis för patienterna från hela landet. Den som träffar en läkare på vårdcentralen i sin hemregion, till exempel Skåne, Värmland och Västernorrland, får betala 200 kronor.

Nätläkarbesöket är däremot inte gratis för skattebetalarna. Bolagen fakturerar 650 kronor per besök till patientens hemmaregion eller, i vissa landsändar, vårdcentral.

Kritiker menar att nätläkarbolagen driver fram en överkonsumtion av vård som samhället inte har råd med.

— Det är en spekulation, för det finns inga studier som visar en överkonsumtion. Sedan kan man diskutera vad som är överkonsumtion och vad som är nödvändig vård. Vi vill kunna hantera så många som möjligt i stället för att de ska må dåligt och sjukskriva sig, säger Annika Svedberg, farmaci- och kvalitetschef på Apotek Hjärtat, som äger 42 procent av Min Doktor.

Hon berättar hur nöjda patienterna är — 94 procent ger mottagningarna högsta betyg. Hon tror inte att behoven hade varit lika stora om den offentliga sjukvården haft bättre tillgänglighet och kontinuitet.

— På mottagningarna är sjuksköterskorna den profession vi sätter längst fram i vårdkedjan. Det är kostnadseffektivt och kan jämföras med gamla tiders distriktssköterskemottagningar.

Men det mörknar i horisonten för nätläkarbolagen. De sörmländska politikerna vill återinföra patientavgiften från årsskiftet. Dessutom kan två utredningar på regeringens bord komma att försvåra bolagens verksamhet (se faktarutor).

Utredaren Göran Stiernstedt kallar visserligen nätläkarna innovativa, men menar att de har orimligt gynnsamma förutsättningar jämfört med de fysiska vårdcentralerna. I förslaget regeringen fick i oktober rycker utredaren undan gräddfilen och vill tvinga nätläkarna att etablera sig i alla 21 regioner.

Han vill se ett system där alla vårdcentraler kan erbjuda både fysiska och digitala vårdmöten, själva eller genom samarbetspartners. Inte som i dag två separata system, där regionerna ansvarar för de fysiska patientkontakterna, med helhetsansvar även för tyngre, ickedigitala patientgrupper, medan nätläkarbolagen agerar i hela landet under friare former.

— Jag är väldigt glad åt de digitala vårdgivarna. Svensk sjukvård behövde att de kom som en torped rakt in. De visade hur tillgängligheten kan åtgärdas. Men det uppstod en krock med 21 regioner, som jobbar utifrån helt andra villkor. Priset är högt, inte bara ekonomiskt, för den offentliga sjukvården tappar i förtroende, säger Göran Stiernstedt, och syftar på att folk exempelvis tröttnar på svårigheten att få läkartid på vårdcentralen.

Han vill se större kapacitet i primärvården och en enhetlig avgift på 100 kronor.

Nätläkarbolagen ser utredningen som ett hot. För Min Doktor kan även en annan utredning ställa till det. Nyligen föreslog Läkemedelsverket en begränsning av rätten för apotek att äga vårdgivare.

Livsmedelsjätten Icas och apotekskedjans planer på att i snabb takt starta 80 sjuksköterskemottagningar har nu satts på paus, berättar Annika Svedberg på Apotek Hjärtat.

— Just nu i situationen med de två utredningarna håller vi på att se över planen. Stora investeringar behöver ha klara förutsättningar. Vi är lite osäkra nu och har en diskussion om hur vi går vidare.

Kombinerad digital och fysisk primärvård

  • Utredningen Digifysiskt vårdval lämnades till regeringen den 1 oktober.
  • Utredaren Göran Stiernstedt föreslår att primärvården inte som i dag ska vara uppstyckad mellan digital och fysisk vård. Alla vårdcentraler föreslås kunna ge både ock.
  • Bland förslagen finns att patienter ska listas vid en vald vårdcentral, och begreppet listning ska in i lagstiftningen.

Strängare regler för att driva apotek

Läkemedelsverket har på uppdrag från regeringen sett över reglerna för att få driva apotek. Myndigheten vill begränsa vårdgivares möjlighet att driva apotek och även det omvända.

Anledningen är risken för överförskrivning av läkemedel och för onödigt vårdutnyttjande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida