Arbetsrätt

Nya förslagen om las – så kan du påverkas

Nya förslagen om las – så kan du påverkas
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Foto: Dan Lepp

I måndags presenterades förslaget till nya las-regler – kallat den största reformen på den svenska arbetsmarknaden i modern tid. Bland ändringarna finns fler undantag från turordningsreglerna och ett nytt offentligt studiestöd. ”Det positiva är att möjligheter till omställning och vidareutbildning stärks”, säger Vårdförbundets Sineva Ribeiro.

I höstas havererade förhandlingarna om las, lagen om anställningsskydd, mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO – men de två förstnämnda sa sen ja till ett avtalsförslag som så småningom även Metall och Kommunal anslöt sig till. Därefter tillsatte regeringen tre utredningar i syfte att göra överenskommelsens punkter till lag, och det var det utredningsförslaget som presenterades i måndags av partierna i januariavtalet.

Enligt förslaget ska bland annat allmän visstid ersättas av särskild visstid där övergången till tillsvidareanställning sker snabbare – efter tolv månaders anställning i stället för dagens 24 månader. Reglering av hyvling av arbetstiden och stärkta rättigheter för arbetstagare vid inhyrning är två andra punkter som föreslås.

De som inte omfattas av kollektivavtal ska kunna ta del av grundläggande omställnings- och kompetensstöd genom en ny offentlig omställningsorganisation. Även visstidsanställda och personliga assistenter kommer omfattas av ett omställningsavtal. Dessutom införs rätt att studera vidare – utifrån arbetsmarknadens behov – ett år (44 veckor) med 80 procent av lönen, genom ett nytt offentligt studiestöd. Och så då möjlighet för arbetsgivare med fler än tio anställda att göra tre undantag från turordningsreglerna – i stället för två, som gäller nu.

Reglerna är planerade att träda i kraft om ett drygt år, 30 juni 2022, och innan dess är det tänkt att riksdagen ska fatta beslut om förslaget vid årsskiftet.

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, menar att den stora vinsten i förslaget för förbundets yrkesgrupper gäller reglerna kring omställning och vidareutbildning.

– Jag tänker så här: Det är brist på våra grupper i varenda region, så turordningsreglerna kommer vi inte se några effekter av för våra kollegor innan vi hamnar i enskilda ärenden. Vi ser att det skapats ett ordentligt paket kring omställning och livslångt lärande, där också specialistutbildningen ryms. Även för enskilda som hamnar i ett ärende finns ett starkt paket, som också gäller våra yrkesgrupper, säger hon.

När det gäller turordningsreglerna fick Vårdförbundet, i samband med att man genom PTK sa ja till avtalsförslaget för att modernisera las, kritik i en debattartikel på Vårdfokus.se, där skribenterna – tre sjuksköterskor på onkologen i Örebro – menar att det försämrade anställningsskyddet riskerar att bidra till en ökad tystnadskultur. En högaktuell fråga i och med avslöjandet kring Attendo under maj, säger Sineva Ribeiro, som menar också att man måste hantera frågan utifrån offentlighetsprincipen.

– Vi har ju en arbetsmarknadsminister som varit väldigt tydlig med att detta skydd behöver stärkas. Det är förödande för patientsäkerheten – dessutom hamnar våra grupper i en annan position på grund av att de är legitimerade och måste larma om brister. Vi jobbar mycket med det och pratar med Eva Nordmark, säger hon.

Vad är LAS?

  • LAS, Lagen om Anställningsskydd, finns till för att skydda de anställda genom att reglera hur arbetsgivare får hantera uppsägningar och provanställningar, bland annat.
  • Uppsägningar måste ske på saklig grund, vilket innebär att det ska finnas en uppenbar arbetsbrist eller att en anställd misskött sig. 
  • LAS bestämmer även i vilken turordning anställda får sägas upp.

När det gäller förslagets punkt om uppsägningar av ”sakliga skäl” i stället för ”saklig grund”, har Vårdförbundet ännu ingen bild av vad det innebär för enskilda förhandlingar, men sannolikt kommer man att behöva testa frågan inledningsvis, enligt Sineva Ribeiro:

– Det är upp till oss att jobba med det som kommer in när det träder i kraft.

Detsamma gäller eventuella ärenden kring bemanningsanställda och om vissa av dem kan komma att räknas in under de nya reglerna om inhyrning eller särskild visstid.

– Även det är ju något som kommer behöva prövas mot enskilda medlemmar, det gäller egentligen för alla förbunden, säger Sineva Ribeiro.  

Resan fram till de förslag som nu presenterats har inte varit enkel.

– Men det andra förslaget genom utredningen som Gudmund Toijer ledde var sämre. Vi har försökt påverka så mycket vi kan, och sedan kommer vi att sätta oss med vår största arbetsgivare SKR och se vad som krävs att vi gör utifrån det som kommit fram. Precis som i alla förhandlingar har det varit tufft. Vi har försökt åstadkomma så mycket trygghet vi bara kan och genom möjlighet till livslångt lärande har vi lagt grunden för ett hållbart arbetsliv, säger Sineva Ribeiro.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida