Nya grepp i utbildning för biomedicinska analytiker

I den omgjorda utbildningen för biomedicinska analytiker vid Lunds universitet ska studenterna examinera varandra.

6 november 2000

Tanken är att olika grupper av studenter i förväg ska utbilda sig och bli specialister på vissa laboratorietekniker. Den som fått »körkort« för en viss teknik ska sen kunna handleda, bedöma och även examinera sina kamrater.

– Målet är att det här ska bli en akademisk utbildning på samma nivå som de utbildningar som tidigare har funnits inom Lunds medicinska fakultet. Jag tror att vi redan är på god väg att bli det, säger Göran Thomé, föreståndare för biomedicinska analytikerutbildningen i Lund.

1997 och 1998 togs inga studenter in. I samband med att den gamla utbildningen fördes över från vårdhögskolan ville ledningen passa på att göra om utbildningen från grunden. De första studenterna på den nya utbildningen började först hösten 1999.

Katederundervisningen är ett minne blott. All undervisning bygger numera på problembaserad inlärning. Ett exempel på det är att det inte längre görs några traditionella laborationer med förberedda experiment. I stället medverkar studenterna i stora laborationsprojekt som varar i flera månader.

– Tanken är att studenterna ska tränas i att arbeta som på ett riktigt laboratorium. I början blir det rätt mycket trevande om man inte kan de grundläggande teknikerna, exempelvis att pipettera. För att klara de olika projekten måste studenten själv se till att lära sig teknikerna, säger Göran Thomé.

Utbildningen är som tidigare treårig. Men de studenter som vill kan direkt efter grundutbildningen även läsa ett fjärde år och därmed skaffa sig en magistergrad.

Detta är något som bland annat fått biomedicinska analytiker på andra sidan sundet att få upp ögonen för Lund. I Danmark är det nämligen inte möjligt att som biomedicinsk analytiker gå en magisterutbildning.

Tre danskar, vars mål är att forskarutbilda sig i Danmark, har redan hunnit avlägga magisterexamen i Lund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida