Nya grepp ska ge äldre ork att arbeta

Med nya idéer, som en tyst expedition och mer stöd till dem som vill ha individuella lösningar, försöker Region Skåne få äldre att orka stanna på arbetet.

Med projektet Förlängt arbetsliv vill Region Skåne, i samarbete med Arbetslivsinstitutet, göra det möjligt för äldre att arbeta tills de fyller 65 år. En av orsakerna är att man vill behålla och sprida deras kunskaper och erfarenheter.

På lasarettet i Landskrona har därför Kunskapslabbet startat – en metod för att överföra förtrogenhetskunskap från äldre till yngre och med deltagare från olika yrkeskategorier. Som bonus har det lett till större förståelse för varandras arbetsuppgifter.

På onkologkliniken vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö finns nu en tyst expedition, utan telefoner och störande apparater.

Dit kan vem som helst av de anställda gå för att få en stunds rekreation.

– Vi försöker också hitta individuella lösningar, till exempel när det gäller arbetstiden, berättar Carina Nordqvist Falk, vårdchef på onkologen.

Projektet startade 2002 och grundar sig bland annat på en enkät som skickades ut till de cirka 3 000 anställda i Region Skåne som är 55 år och äldre. Svaren visade att många sjuksköterskor gärna vill arbeta tills de fyller 65 år, men inte tror att de klarar det.

Bland annat angav de för lite tid för reflexion och handledning, små möjligheter till återhämtning och att man inte uppmärksammas för det man gör.

Många önskade en möjlighet att trappa ned genom kortare arbetstid och flexibel pensionsålder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida