Yrkeskompetens

Nu släpps uppdaterade kraven på sjuksköterskors kompetens

Nu släpps uppdaterade kraven på sjuksköterskors kompetens
Kompetensbeskrivningen är viktig, bland annat för dem som arbetar med utbildning, säger, Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Jon Landqvist

I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. -Den är efterlängtad av många, säger Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening.

Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Den har tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening och ska finnas att läsa digitalt på deras webbplats eller att ladda ned som pdf. Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska.

– Det är ett brett dokument, inte en checklista, som så snabbt skulle bli inaktuell. Det är viktigt att det är ett hållbart dokument. Men självklart ska det kunna uppdateras, säger Ing-Marie Moegelin, sakkunnig i utbildningsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening.

Hon har varit med och utarbetat den nya kompetensbeskrivningen tillsammans med sjuksköterskor från olika vårdområden samt omvårdnadsforskare. Projektledare har varit Elisabeth Carlson, sjuksköterska och docent vid Malmö högskola.

Tidigare Socialstyrelsens uppgift

Dokumentet utgår från sjuksköterskans sex kärnkompetensområden. Här beskrivs omvårdnadsprocessen och sjuksköterskans pedagogiska ansvar och ledarskap. Arbetet ska präglas av ett etiskt förhållningssätt.

Den tidigare kompetensbeskrivningen som Socialstyrelsen gav ut 2005 har använts mycket av både sjuksköterskeutbildningarna och i vården. Eftersom kompetensbeskrivningen inte längre ingår i Socialstyrelsens uppdrag ligger ansvaret hos verksamhetscheferna att säkerställa rätt kompetens Men redan för ett par år sedan poängterade Svensk sjuksköterskeförening vikten av att det finns en nationell kompetensbeskrivning och tog över ansvaret för den.

– Det har funnits ett glapp här och det är många som efterfrågat en kompetensbeskrivning. Det handlar om allt från lärosäten och verksamhetschefer till studenter och enskilda sjuksköterskor. Jag vet att de ser fram emot det här dokumentet, säger Ing-Marie Moegelin.

Levande dokument

Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening, tycker att dokumentet på ett bra sätt beskriver hur sjuksköterskeyrket är i ständig utveckling och vikten av att ta till sig ny forskning. Därför behöver även kompetensbeskrivningen vara ett levande dokument.

– Vi måste vara grundade i omvårdnad som är sjuksköterskans huvudområde, men om den om tio år består av åtta kärnkompetenser i stället för sex måste vi kunna anpassa kompetensbeskrivningen också, säger hon.

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser

  • Personcentrerad vård
  • Säker vård
  • Informatik
  • Samverkan i team
  • Evidensbaserad vård
  • Förbättringskunskap 

Källa: Svensk sjuksköterskeförening

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida