Barnmorskekrisen

Nya miljonlöften till förlossningsvården i Stockholm

Nya miljonlöften till förlossningsvården i Stockholm
En barnmorska per födande ska bli verklighet i Stockholm, lovar regionens politiker. Foto: Getty Images.

På onsdagen utlovade de styrande politikerna ytterligare pengar till förlossningsvården i Stockholm. Dessutom presenterades ett mer detaljerat åtgärdsprogram än tidigare.

Tidigare i veckan kom beskedet att hälso- och sjukvårdsnämnden ska tilldelas ytterligare 100 miljoner kronor per år för att förverkliga en bättre arbetsmiljö för regionens barnmorskor. Nu höjs insatserna till 148,5 miljoner 2022 och 203,5 miljoner 2023 och 2024. Totalt en halv miljard.

– Vi sätter pengar bakom våra löften och visar att vi menar allvar när vi säger att vi vill förbättra förlossningsvården i Stockholm, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M) i ett pressmeddelande.

Den blågröna koalitionen går med på att göra en ny analys kring möjligheten att öppna den planerade förlossningsavdelningen på Sankt Görans sjukhus tidigare än 2026, något bland annat Vårdförbundet och oppositionspartierna krävt. Ytterligare 100 sjuksköterskor per år kommer att erbjudas betald vidareutbildning till barnmorskor. Dessutom ska en rapport produceras, som beskriver ”framgångsrika organisationsmodeller samt en genomgång av relevanta kvalitetsmått för förlossningsvården” i syfte att förbättra hela graviditetsprocessen avseende mödravård, förlossning och eftervård.

Nya karriärmodeller redan i år

Förlossningssamordnaren Nicole Silverstolpe har i samarbete med fackliga organisationer, verksamhetschefer och sjukhusledningar tagit fram en åtgärdsplan med åtta punkter som presenterades på onsdagen. Enligt den ska insatser nu göras för att stärka kompetens och införa nya arbetssätt som ger förutsättningar att nå det tidigare uppsatta målet om ”en barnmorska per födande i aktiv fas”.

Redan i år ska tydliga kompetens- och karriärmodeller utarbetas ”som synliggör karriärsteg, möjliggör schemaläggning utefter kompetensmix och kan ligga till grund för kompetensutveckling”.

2022 ska en ny anställningsform införas för att underlätta rotationstjänstgöring mellan öppen- och slutenvård. Detta ska göra verksamheterna mer flexibla, överbrygga vårdövergångar och möjliggöra att medarbetare får använda hela sin kompetens.

Läkarbemanningen ska öka från och med första kvartalet 2022.

”Det innebär inte att läkare ska utföra barnmorskans arbete, det är för att möta ett större behov av medicinsk kompetens i takt med att barnafödandet sker både i högre ålder och med flera medicinska riskkomponenter”, står det i pressmeddelandet.

Avlastning med måltider och städning

Andra punkter gäller utvecklad handledning och mentorskap, utvärdering av arbetstidsmodeller och ”uppgiftsväxling” där andra yrkesgrupper avlastar med städning, måltider och förrådshantering.

Arbetsgivarna ska också erbjuda barnmorskor i öppenvården med erfarenhet från förlossningen timanställningar. De som varit borta i mer än fem år kommer främst att rekryteras till eftervården. Barnmorskor som arbetat inom förlossningsvården de senaste fem åren och önskar en timanställning, längre vikariat eller fast tjänst erbjuds så kallad ”reaktivering”, där de går bredvid ordinarie personal i upp till tre månader samt erbjuds en personlig handledare och får stegvis ökat ansvar.

Åsa Mörner, barnmorska och styrelseledamot i Vårdförbundet, tycker att det är bra att mer pengar tillförs.

– Men vad jag kan se handlar det inte om några lönenivåer som ska ändras och det är fortfarande en brist. Och vad händer efter de här tre åren? Det här måste ju vara en permanent satsning, säger hon till Vårdfokus.

Kommer det att gå att locka barnmorskor från öppenvården med timanställningar?

– Jag vet inte vad det förslaget innebär i detalj. Öppenvården är också hårt pressad. Det jag funderar på är varifrån de här barnmorskorna ska plockas. Den funderingen har jag haft hela tiden. Man behöver locka till sig fler anställda totalt i hela regionen, inte dränera öppenvården på kompetens. Sedan tänker jag också att man måste vara lockad av det arbetssättet, som blir en blandad arbetsform med mottagningsarbete och akutarbete. Jag vet inte vad man sagt om villkoren där.

Åsa Mörner poängterar också att det är viktigt att målet om en barnmorska per födande sprids i hela landet för att säkerställa en jämlik vård.

Socialdemokraterna i Stockholm menar fortfarande att budgeten är för snål.

– Utifrån vad förvaltningen sagt till oss behövs 210 miljoner kronor per år för att uppnå en barnmorska per födande, säger oppositionsregionrådet Aida Hadzialic till Dagens Nyheter.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida