Nya regeringen lovar fler anställda i vården

När budgeten presenterades i mitten av oktober utlovade socialminister Göran Hägglund satsningar som kommer att ge fler vårdanställda.

3 november 2006

De första att få ta del av budgeten för vården var personalen på ett nybyggt vårdcentrum i Huskvarna, där den nyblivna socialministern valde att presentera den. De fick veta att det ska bli ett »fritt val« i äldreomsorgen och att kommunerna får 300 miljoner kronor för att klara det. Den psykiatriska vården får också ett tillskott, 250 miljoner nästa år, samtidigt som organisationen av vården ses över.

– Det känns bra eftersom det har varit eftersatta områden, var Ann Grännö Alms reaktion.

Hon är sjuksköterska och verksamhetschef på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i primärvården. Personalen på vårdcentrum fick berätta om sina styrkor, men också om sådant som bakbinder, som bristen på läkare.

– Det hjälper inte med tillskott i budgeten om det inte finns läkare att anställa, anser Ann Grännö Alm.

Regeringen satsar också 250 miljoner kronor under nästa år på att utveckla den nationella vårdgarantin. Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, välkomnar satsningen. Samtidigt uttalar hon en oro för att regeringen med den nationella vårdgarantin alltför mycket fokuserar på enstaka diagnoser som höftleder och starr.

– Det gäller att inte glömma bort gamla och sjuka som finns i systemet, men som inte står i någon kö. De kommer till akutmottagningarna för att de inte får den vård de behöver i hemmet. De behöver omsorg och vårdteam och jag vill att fokus ska flyttas från diagnoser till hela personen, säger Anna-Karin Eklund.

Socialminister Göran Hägglund håller med om att det finns en risk för fokus på enstaka diagnoser och att den nationella vårdgarantin inte löser allt.

Att Arbetslivsinstitutet läggs ned och Arbetsmiljöverket bantas tror han inte kommer att försämra arbetsmiljön inom den offentliga vården.

– Arbetsmiljöfrågorna är lagbundna och verksamheten kommer att fortsätta även om institutionerna inte gör det. Vi har ansvar för att offentlig sektor erbjuder en bra arbetsmiljö, säger Göran Hägglund.

Enligt budgeten kommer det att bli lönsammare att arbeta efter det att man har fyllt 65 år, men forskning visar att de flesta sjuksköterskor inte orkar det.

– Det måste vara frivilligt att arbeta vidare efter ålderspensionen, svarar socialministern.

Det krävs en bättre organisation och personalpolitik från landsting och kommuner, anser han.

– Men med de resurser vi satsar kommer det åtminstone att följa fler arbetskamrater som kan dela arbetsuppgifterna.

Regeringen ska också riva upp stopplagen och tillåta att sjukhus drivs i vinstsyfte, men på vilket sätt gynnar det personalen?

– Det är bra för arbetsglädjen att det finns flera arbetsgivare att välja bland. Med fler arbetsgivare kan man också lära av varandra. Det leder till bättre effektivitet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida