Nya riktlinjer för katastrofer kommer under våren

7 februari 2005

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala fick redan i augusti 2004 Socialstyrelsens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag för psykosocialt omhändertagande efter stora olyckor och katastrofer. Det kommer att ingå i Socialstyrelsens nya katastrofmedicinska riktlinjer som beräknas vara klara under våren. Efter katastrofen i Asien konstaterar huvudsekreteraren på Kunskapscentrum i Uppsala, Kerstin Bergh Johannesson, att två saker behöver utvecklas i det nästan färdiga underlaget: Behovet av att skicka kristeam utanför landets gränser samt betydelsen av nationell samordning vid katastrofer.

De nya riktlinjerna är en omarbetning av de allmänna råd som kom 1991 och reviderades 1996. Preliminära riktlinjerna finns på www.katastrofpsykiatri.uu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida