Nya riktlinjer för vården av hjärtsjuka

Alla patienter ska ha lika bra tillgång till modern och god kranskärlssjukvård oavsett var de bor. Det är innebörden i de nya nationella riktlinjer för kranskärlssjukvård som Socialstyrelsen nyligen presenterade.

Vart tredje dödsfall i Sverige beror på hjärtinfarkt. Att patienten mycket snabbt kommer under behandling är ett måste för en god prognos vid hjärtinfarkt. I de nya nationella riktlinjerna för kranskärlssjukvård finns kravet att det i tätort inte ska ta mer än tio minuter innan en person som är utbildad i hjärtlungräddning når den som insjuknat i hjärt-kärlsjukdom. I glesbygd accepteras 30 minuters väntan.

Om avståndet till sjukhuset är stort ska både ambulanser och vårdcentraler vara utrustade med tolvkanals EKG. Då kan vårdpersonalen ha kontakt via telekommunikation med det sjukhus som ska ta emot patienten. Det ska också finnas möjlighet att inleda propplösande läkemedelsbehandling innan patienten kommer till sjukhuset. Halvautomatiska defibrillatorer ska finnas i ambulanser och på vårdcentraler.

God vård i hela landet
Enligt överdirektör Nina Rehnqvist på Socialstyrelsen kan inte alla landsting erbjuda detta ännu. Hon anser dock att kraven i riktlinjerna måste vara genomförda om några år så att patienter kan få en likvärdig, kunskapsbaserad, god hjärtsjukvård var de än bor i landet.

Varje landsting har enligt riktlinjerna skyldighet att se till att både vårdpersonal och de hjärtsjukas anhöriga utbildas i hjärt-lungräddning. Satsningen på specialutbildade sjuksköterskor som kan ge råd, kontrollera och följa upp hjärtpatienter ska fortsätta. Dessutom betonas att patienterna ska ha möjlighet att vara delaktiga i vården.

De nya riktlinjerna har utarbetats av Socialstyrelsen i samarbete med hjärtexpertis, vårdpersonal, patientföreningar, landsting och kommuner.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida