Hudsjukdomar

Nya riktlinjer ska ge bättre stöd åt personer med psoriasis

Nya riktlinjer ska ge bättre stöd åt personer med psoriasis
Socialstyrelsen har för första gången tagit fram riktlinjer för vården av personer med psoriasis. Arkivbild: Getty Images

För första gången har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för vård av psoriasis. Bland annat rekommenderas utbildning och samtalsstöd för personer med svår psoriasis.

12 mars 2018

– Har man svåra utslag kan det innebära att man ogärna visar sig bland andra och i allvarliga fall kan det även leda till att man hamnar i depression till följd av sjukdomen, säger Alexandra Karlén, projektledare på Socialstyrelsen, i en kommentar till de nya riktlinjerna som nu ska ut på remiss.

I de nya riktlinjerna föreslås att patienter med svår psoriasis ska följas upp, inte bara för sina hudsymtom utan för hela sin livssituation.

Behovet av ljusbehandling minskar

Länge har ljusbehandling använts som ett komplement till krämer och salvor. Men i takt med att flera nya effektiva läkemedel kommer ut på marknaden räknar Socialstyrelsen med att behovet av ljusbehandling kommer att minska. För många innebär det en lättnad eftersom de då slipper ta sig till sjukhuset flera gånger i veckan för att ställa sig i en ljuskabin.

För behandling av mycket svåra tillstånd där andra behandlingsmetoder inte hjälpt rekommenderas så kallad klimatvård i minst tre veckor i soligt klimat under ledning av ett vårdteam.

– Klimatvård kan ge en betydande förbättring av tillståndet. Dock varierar möjligheten att kunna erbjuda klimatvård betydligt i landet, vilket behöver förbättras, säger Åke Svensson, överläkare vid hudkliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö och ordförande i prioriteringsgruppen för de nationella riktlinjerna.

Blir dyrare för vården

Både på kort och lång sikt räknar Socialstyrelsen med att de nya rekommendationerna kommer att leda till ökade kostnader för hälso- och sjukvården.

Sista dagen för att komma med synpunkter på riktlinjerna är den 31 maj. En slutversion ska publiceras i början av 2019.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida