Nya schemalösningar väcker ilska bland medlemmarna

Vårdförbundets medlemmar i Stockholm är oroliga för att den nya arbetstidslagen ska innebära fler arbetspass och indragna lunchraster. Än så länge ser man inga tecken på att arbetsgivaren vill utnyttja lagen till att förbättra organisationen.

30 november 2006

Vid årsskiftet börjar den nya arbetstidslagen att gälla. Den innebär bland annat att veckoarbetstiden inte får överstiga 48 timmar – inklusive övertid och jourtid – och att dygnsvilan ska vara 11 timmar under en 24-timmarsperiod.

Egentligen har den nya EU-anpassade lagen funnits sedan 1 juli 2005, men den har inte tillämpats i verksamheter där arbetstiden regleras i kollektivavtal.

? Arbetsgivaren har haft tid på sig att se över organisationen under ett och ett halvt år. I stället gör man nu schematekniska förändringar i sista stund, säger Ulla Althin, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Stockholm.

Mötet lockade många

Avdelningen arrangerade i veckan ett möte om arbetstider som lockade ett 70-tal förtroendevalda från olika arbetsplatser. Engagemanget i frågan är stort och många är upprörda.

? Våra medlemmar är frustrerade, säger Malin Eriksson, ledamot i sektionsstyrelsen på Södersjukhuset.

Hon anser  inte att arbetsgivaren hittills har tagit tillvara de möjligheter till en mer hälsofrämjande organisation som lagen sägs stödja.

Birgitta Eriksson, röntgensjuksköterska och förtroendevald  på Handens sjukhus, anser att den nya lagen innebär både möjligheter och nackdelar.

? Det känns som om det blir lättare att tacka nej till två arbetspass i rad när man kan hänvisa till rätten till elva timmars dygnsvila. Men å andra sidan gör samma regel att arbetsgivaren lägger in kortare och fler arbetspass, säger hon.

Olika brytpunkter för de anställda

I den nya arbetstidslagen sägs ingenting om från vilken tidpunkt ett dygn ska räknas. För att få scheman att gå ihop och för att de elva timmarnas dygnsvila ska få plats lägger därför arbetsgivarna in olika brytpunkter  för när ett dygn går över i ett annat, alltså när lagens 24-timmarsperiod börjar. Medlemmarna är oroliga för vad det kommer att innebära.

? Jag tror att oron till stor del beror på att arbetsgivarna på flera håll inte har bjudit in till samverkan kring schemaändringarna. För att göra ett schema måste man definiera var brytpunkten mellan varje 24-timmarsperiod går. I förlängningen kan vi uppnå förbättringar i arbetsorganisationen beroende på hur vi lägger brytpunkterna, säger Marika Olsson, ledamot i avdelningsstyrelsen och vice ordförande på Karolinska i Huddinge. 

Hälsa och säkerhet

Marika Olsson säger att det inte finns något i lagen som säger att den måste var densamma för alla på en arbetsplats, även om många chefer hävdar det.

– Intentionen med de nya reglerna i arbetstidslagen är hälsa och säkerhet. Bland annat betonar lagen ännu tydligare att alla ska ha rast efter fem timmars arbete, säger hon.

Maria Stjernberg, förtroendevald röntgensjuksköterska på Södersjukhuset, berättar att de på hennes avdelning har blivit av med en extra ledig dag.

? Vi arbetar inte helg ofta, men när vi gör det så ska vi nu arbeta tre kvällar på raken för att täcka in alla arbetspassen.

Även på akutmottagningar ser man risker med de nya arbetstiderna.

? Vi är oroliga för att vi ska förlora vår möjlighet till lunchrast. Vi har haft två medarbetare som har kunnat avlösa oss tack vare att de har börjat först klockan tio på förmiddagen. Nu har de satts in att arbeta kväll och dag, säger Katarina Zetterlund, förtroendevald sjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning.

Tänkt som en skyddslag

Lagen är tänkt att skydda personer från alltför tunga arbetspass och Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund ser den som en möjlighet att se på arbetsorganisation på ett nytt sätt. Det gör också Eva Nowak, vice ordförande i Stockholm.

? Det är positivt att lagen slår fast att man behöver vila mellan arbetspassen. Det här borde ge möjlighet att se över hela organisationen. Vem har sagt att arbetspassen under dagen måste börja klockan sju på morgonen, säger hon.

De förtroendevalda på Södersjukhuset konstaterar att arbetsgivarrepresentanterna där har agerat på olika sätt. Några har genomfört förändringarna över huvudet på de anställda, andra har sagt att de ska försöka hitta sätt att ändra i organisationen under våren.

? Det sägs att lagen ska främja både oss och patienterna, men då krävs att man anställer mer folk. Det kanske inte går att göra något bra av det här om det inte får kosta något, säger Birgitta Eriksson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida