Nya specialgrupper inrättade

6 december 1999

SKÅNE. Den lokala avdelningen i Skåne har startat ett speciellt diskussionsforum med de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i regionen. Representanter för avdelningsstyrelsen ska tillsammans med en mas från varje sjukvårdsdistrikt ta upp olika utvecklingsfrågor inom den kommunala sjukvården. Ett första möte hölls i november och tanken är att gruppen ska träffas fyra gånger per år. Ett speciellt lokalt vårdledarforum har också inrättats. Där är det meningen att avdelningen ska diskutera chefsfrågor och ledarskap med ett antal chefer från olika typer av verksamheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida