Nya tjänster för bättre praktik

8 maj 2000

SKÅNE. Ett antal kliniska adjunkt- och lektorstjänster ska inrättas i Kristianstad. Syftet är dels att höja kvaliteten på de studerandes praktik, dels att ge möjlighet till forskning och utveckling. Adjunkterna och lektorerna kommer halva tiden att finnas ute på sjukhusen och halva tiden inne på skolan. De ska i mån av tid även hjälpa den ordinarie personalen med deras kompetenshöjning. Tills vidare är det ett projekt på två år, men tanken är att det ska fortsätta även därefter. Högskolan står för halva kostnaden, region Skåne och den lokala arbetsgivaren för vardera 25 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida