Nya upptäckter kan förklara reflux

I en ny doktorsavhandling beskriver biomedicinska analytikern Anna Casselbrant två nyupptäckta system i matstrupen. Upptäckterna kan komma att öka förståelsen för varför vissa människor drabbas av sura uppstötningar och halsbränna.

29 augusti 2005

Som doktorand vid avdelningen för gastroforskning vid Göteborgs universitet har Anna Casselbrant och hennes forskarkolleger funnit att mängden magsyra i matstrupen är beroende av ett kväveoxidbildande system i esofagus, samt även av ett renin-angiotensinsystem.

Bildar saliv

Kväveoxid är en reaktiv gas som påverkar många olika system i kroppen. I matstrupen bildas gasen när saliven kommer i kontakt med magsyra. Kväveoxiden stimulerar till ökad salivproduktion, vilket gör att det sura maginnehållet lättare kan sköljas bort. Kroppen tycks alltså ha ett naturligt system för att ta hand om och eliminera sura uppstötningar.

Drar samman musklerna

Även musklerna i esofagus har stor betydelse vid reflux. Dels förhindrar de magsyra från att tränga upp i matstrupen, dels ser de till att effektivt transportera maten genom matstrupen och vidare ner i magsäcken.

Renin-angiotensinsystemet är ett välbekant hormonsystem som mest är känt för att påverka sammandragningen av kroppens blodkärl. Forskarna har upptäckt att angiotensin II inte bara höjer blodtrycket utan även har en kontraherande förmåga på musklerna i matstrupen.

– Än så länge vet vi bara vad som händer i en normal situation. Vill man gå vidare och se om de här systemen eventuellt är rubbade vid gastroesofagal reflux måste man studera dem på människor eller djur som lider av detta, säger Anna Casselbrant.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida