Nya villkor möjliggör arbete igen

7 januari 2002

En ny arbetsplats, nya arbetsuppgifter eller kortare arbetstid är viktigast för att långtidssjukskrivna ska kunna komma tillbaka till arbetslivet. Det visar rapporten Vilja och villkor från Arbetslivsinstitutet. Omkring 1 000 personer som är, eller har varit, långtidssjukskrivna har intervjuats om sin situation.

Nästan hälften uppger att det inte finns något aktivt rehabiliteringsarbete på deras arbetsplats. Lika många bland dem som är anställda inom kommuner och landsting säger att arbetsgivaren inte gjort något för att underlätta deras återgång till arbetet.

Drygt 40 procent anser också att väntetiderna för utredningar och behandlingar har varit långa eller till och med orimligt långa.
Bland dem som har återgått till arbetet säger nästan alla att de fått stöd från familj och vänner och tre av fyra uppger att de fått stöd och hjälp från arbetsplatsen.

År 2001 fanns det 100 000 personer som varit sjukskrivna mer än ett år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida