Nyanserad bild av äldreomsorg behövs

3 april 2012

Massmedierna har ett ansvar att ge en mer nyanserad bild av äldreomsorgen, anser forskaren Karin Josefsson, sjuksköterska och docent vid Mälardalens högskola. Hon har i en ny rapport funnit att mindre än hälften av dem mellan 65 och 84 år har förtroende för äldreomsorgen. Ett sätt att öka förtroendet vore att höja statusen och få bland andra sjuksköterskor att vilja arbeta med äldre män­niskor, och där har medierna en viktig roll.

Rapporten: Äldre personers hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida